Våre tjenester

Vår hovedoppgave er å utføre lovbestemt revisjon.

I tillegg kan vi bistå våre kunder med en rekke tjenester innenfor revisors fagområder:

 • Frivillig revisjon
 • Forenklet kontroll av regnskap for de som velger bort revisjon
 • Revisjon av deler av regnskap som kan være aktuelt ved: Momskompensasjon for barnehager Skattefunn Revisorbekreftet prosjektregnskap Andre former for støtteordninger Kontroll av spesifikke poster i regnskapet som f.eks. kundefordringer, varelager
 • Momskompensasjon for barnehager
 • Skattefunn
 • Revisorbekreftet prosjektregnskap
 • Andre former for støtteordninger
 • Kontroll av spesifikke poster i regnskapet som f.eks. kundefordringer, varelager
 • Utarbeidelse av årsregnskap og noter
 • Utarbeidelse av ligningspapirer
 • Skatte- og avgiftsrådgivning
 • Etablering, restrukturering og omdannelse av foretak
 • Bistand ved verdsettelse av virksomhet
 • Bistand ved overdragelse av virksomhet
 • Bistand med etablering av interne rutiner og kontroller
 • Bistand med etablering av dokumentasjon og rutiner for GDPR og personvern
 • Regnskapsteknisk bistand
 • Generasjonsskifte

Revisjon Skagerrak AS har også autorisasjon som regnskapsførerfirma.