Gjennom revisjonsarbeidet kvalitetssikrer vi regnskapet som styringsverktøy for bedriften.  Samtidig gir vi virksomheten trygghet for at lover og regler knyttet til bokføring, skatt og avgift etterleves.

 

Vi er lett tilgjengelige for våre kunder, og våre kunder skal oppleve trygghet, kvalitet og service i våre leveranser som er: 

 

Revisjon av årsregnskap

 

Dette er vår hovedtjeneste hvor formålet er å kvalitetssikre virksomhetens lovpålagte årlige regnskapsinformasjon.
Gjennom vår revisjonsberetning gir vi en uavhengig bekreftelse av årsregnskapets pålitelighet overfor eiere, ledelse og eksterne brukere.
Revisjon av årsregnskap sikrer kvalitet og tillit til selskapets årsregnskap.

 

Revisorutarbeidet regnskap 

 

Dette er kvalifisert hjelp til å utarbeide årsregnskap og ligningspapirer, en tjeneste vi tilbyr i stor grad til selskaper som har fravalgt pliktig revisjon.

 

Etablering av virksomhet 

 

Vi bistår i forbindelse med etablering av virksomheter, valg av selskapsform, utarbeidelse av stiftelsesdokumenter samt registrering i Enhets-/Mva- og Foretaksregistrert. Videre yter vi tilsvarende bistand i forbindelse med avvikling og sletting av selskap.

 

Skatte og avgiftsbistand 

 

Vi kan tilby rådgivning overfor skatte- og avgiftspliktige virksomheter som sikrer en helhetsløsning for så vel virksomheten som eierne.

 

 

 

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon om våre tjenester og priser!