Våre tjenester

Vår hovedoppgave er å utføre lovbestemt revisjon.

I tillegg kan vi bistå våre kunder med en rekke tjenester innenfor revisors fagområder:
 • Frivillig revisjon
 • Forenklet kontroll av regnskap for de som velger bort revisjon
 • Revisjon av deler av regnskap som kan være aktuelt ved:
  • Momskompensasjon for barnehager
  • Skattefunn
  • Revisorbekreftet prosjektregnskap
  • Andre former for støtteordninger
  • Kontroll av spesifikke poster i regnskapet som f.eks. kundefordringer, varelager
 • Utarbeidelse av årsregnskap og noter
 • Utarbeidelse av ligningspapirer
 • Skatte- og avgiftsrådgivning
 • Etablering, restrukturering og omdannelse av foretak
 • Bistand ved verdsettelse av virksomhet
 • Bistand ved overdragelse av virksomhet
 • Bistand med etablering av interne rutiner og kontroller
 • Bistand med etablering av dokumentasjon og rutiner for GDPR og personvern
 • Regnskapsteknisk bistand
 • Generasjonsskifte
Revisjon Skagerrak AS har også autorisasjon som regnskapsførerfirma.